GrondRecht op waardig pensioen.
Vernietiging van de pensioenwet.

De vakbonden lieten al verstaan dat zij na goedkeuring van een nieuwe pensioenwet naar het Grondwettelijk Hof zullen stappen om deze wet te laten vernietigen. Terecht! Sinds Europa het gemunt heeft op onze centen en onze grondrechten stappen meer en meer burgers en verenigingen naar het Grondwettelijk Hof.

Indien deze procedure wordt opgestart kan U zich als burger daarbij aansluiten door tussen te komen in de procedure. Door in deze zaak in te stappen zegt U met ons, de nieuwe grondrechtenbeweging Constituante dat de pensioenwet in strijd is met onze grondrechten.

Wij zullen verwijzen naar het historisch arrest van het grondwettelijk hof over het Europees begrotingspact. Met dat pact werden op last van Merkel, de Europese begrotingsregels “vergrondwettelijkt”.

Dat betekent dat de EU-commissie over de inkomsten en uitgaven, over de schulden en over de regulering van markten en diensten van al onze overheden het laatste woord heeft. Boven parlementen en verkozen raden. Vanaf uw gemeente, over de provincie, regio, intercommunales, politiezones, OCMW’s, tot de sociale zekerheid en de federale overheden toe.

 

Regeringsmaatregelen zoals de pensioenwet leggen de lasten op de schouders van wie geen aandeel heeft in de stille financiële staatsgreep op ons geld en onze democratie.

In het verleden kwamen al meer dan 1000 burgers tussen in de procedure voor het Grondwettelijk Hof tegen de indexsprong en de Turteltaks. Mede dankzij dit grondrechtenactivisme werd de Turteltaks vernietigd, al is het einde daarover nog niet gezegd.

We laten ons hiervoor bijstaan door meeser Lies Merckx, dewelke de tussenkomende partijen ook vertegenwoordigde in de zaken Turteltaks en indexsprong.

U kan zich hieronder inschrijven indien U op de hoogte wenst gehouden te worden van de procedure.

 

U wordt later kosteloos ingeschreven om als burger effectief als partij tussen te komen in de geplande procedure voor het Grondwettelijk Hof.

“Actie” voor ons pensioen

Laat mijn stem horen!
  1. Ik schrijf mij in om op de hoogte gehouden te worden van de procedure om tussen te komen in de vraag tot vernietiging van de pensioenwet.

* Verplichte velden.

Gezien het groeiend succes van dit grondrechtenactivisme en gezien koken geld kost zijn wij zo vrij toch een oproep te doen op vrijwillige bijdragen of permanente opdracht op rekening van vzw PostVersa BE29 8917 9402 8064 met vermelding: GrondRecht. Waarvoor dank!